BizTalk Server opgedeeld in verschillende gebieden

september 1, 2007

Ben nu terug van vakantie en ben weer begonnen met werken. Tijdens mijn vakantie heb ik nagedacht over hoe BizTalk Server is op te delen in enkele gebieden of delen. Ik ben van mening dat alles staat of valt bij de installatie en configuratie van een BizTalk omgeving. Voordat een klant overgaat tot aanschaf van BizTalk zal een duidelijke business case aanwezig moeten zijn, die de aanschaf rechtvaardigt. Voorbeeld business cases kunnen zijn.

 • Noodzaak tot integratie van een groot aantal applicaties(diverse vendors, bijvoorbeeld Oracle, SAP, Mainframe, IBM DB2) binnen organisatie, die data met elkaar delen/uitwisselen;
 • Verwerken van grote hoeveelheden berichten (niet batch georiënteerd), BizTalk Server is zeer geschikt hiervoor;
 • Business Process Management (BPM) Tool binnen een sterke Microsoft georiënteerde omgeving;
 • Ondersteuning van een Service Oriented Architecture (SOA) als communicatie laag.
 • Dit zijn een aantal die aanschaf en implementatie van BizTalk Server kunnen rechtvaardigen. Om tot een installatie en configuratie over te gaan zal eerst nagedacht moeten worden over de architectuur van BizTalk Server. Ga je een eenvoudige installatie doen, waarbij alles op een machine draait (instantie BizTalk Server als SQL Server met de databases als MessageBox, Tracking en Management). Dit is sterk af te raden, daar beide server producten de nodige resources nodig hebben van het OS, een single Point of Failure wordt gecreëerd en voorbij wordt gegaan aan belangrijk concept nl. ‘berichten gaan niet verloren (betrouwbaarheid). Een dergelijke installatie heeft alleen zin voor een ontwikkelomgeving (al dan niet gevirtualiseerd). Dus voor een productie omgeving zal je eerder SQL Server installeren op een Windows cluster (active/passive configuratie), waarmee ‘fail-over’ en beschikbaarheid gegarandeerd wordt en berichten niet verloren kunnen gaan. BizTalk kan op een of meerdere machines worden geïnstalleerd, die gebruikmaken van de databases op het cluster. Er zo nog meer zaken, die een rol spelen bij opzetten van je architectuur voor BizTalk Server. Deze zijn terug te vinden in de .chm file van BizTalk Server, die je kunt downloaden bij Microsoft.

  Op basis van installatie en configuratie heb je een productie omgeving en zorg je voor ontwikkel omgevingen, zoals eerder gemeld op bij voorkeur virtual machines. Bij opzet van zowel productie als ontwikkelomgeving kun je ook gaan denken aan OTAP (Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie), waarbij O en T op elkaar lijken betreft installatie en configuratie. De acceptatie en productie zijn dan eveneens aan elkaar gelijk. OTAP voor BizTalk omgevingen ben ik in de praktijk nog nauwelijks tegen gekomen, maar ze zijn er wel. Voor de omgevingen zul je beheer (Managment Console) en monitoren (bijv. BAM) moeten gaan regelen en mocht je bedrijfregels willen implementeren in je processen kun je gebruikmaken van de Business Rule Engine van BizTalk. Het onderstaande diagram geeft enigszins weer wat ik probeer te verwoorden. Zelf denk ik dat het een en ander nog moet uitkristalliseren en verrijken met tekst en uitleg. De gedachte op zich vind ik niet verkeerd, maar er kan ook heel anders tegen gekeken worden.

  BizTalk Area’s

  Technorati:

  Advertenties

  Welkom bij Biz(s)Talker

  juli 26, 2007

  Welkom bij mijn nieuwe blog. Vandaag start ik met deze Nederlandse blog over voornamelijk BizTalk. Ik heb al een blog http://soa-thoughts.blogspot.com/ over ook o.a. BizTalk, maar deze is in het Engels. Een collega en eveneens blogger rade mij aan ook een blog in het Nederlands te doen. In deze blog richt ik mij dus op BizTalk. Ik wil jullie als lezers informeren over BizTalk in het verleden, heden en toekomst. Ik volg (stalk) BizTalk al vanaf begin 2000 en werk actief ermee sinds 2004. Ik heb kennis, ervaring van BizTalk op voornamelijk de laatste twee versies (2004/2006). Ik hoop jullie veel plezier te doen met deze blog en zal na mijn vakantie me gaan toewijden op deze blog naast mijn andere.


  Technorati: